Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

Rusinowo

Rusinowo jest to wieś położona na wysokości 110 m. n.p.m., 13 km. na północny wschód od Człopy. Należy do najstarszych na terenie powiatu wałeckiego. Wzmiankowana w źródłach XIV- wiecznych. Należała do kompleksu dóbr tuczyńskich aż do naszych czasów. Nadawana była w prawie lennym różnym osobom. Przeważnie posiadali ją w prawie lennym Turnowie i Kijonowie. W roku 1784 Rusinowo liczyło 24 domy.

Rusinowo leży w województwie zachodniopomorskim, powiecie wałeckimi i należy do gminy Tuczno. Jest to wieś położona w odległości 9 km. na południowy wschód od Tuczna przy drodze krajowej nr 22 (Gdańsk- Gorzów Wielkopolski).

Na powierzchnię ogółem Rusinowa, która wynosi 723,63 ha składają się:

Klimat sołectwa Rusinowo ma charakter przejściowy między klimatem oceanicznym Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej. Na omawianym obszarze opady atmosferyczne przez cały rok przeważają nad parowaniem. Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest niewielka roczna suma opadów atmosferycznych. Maksimum opadów jest w lecie oraz przewaga opadów jesiennych nad zimowymi, co jest mało korzystne dla rolnictwa, ze względu na niedobory wilgotności w okresie wiosennym.

Na omawianym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie i południowo- zachodnie w okresie letnim. W okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno- wschodnich i nasila się ich zmienność kierunkowa. Przymrozki wiosenne występują w okresie 31.03-29.05, a przymrozki jesienne od 13.10-6.11.