Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Artykuły

 • OBLODZENIE

  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -2°C. Ważność prognozy od godz. 19:30 dnia 24.11.2023 do godz. 09:00 dnia 25.11.2023.

  oblodzenie

  Czytaj Więcej o: OBLODZENIE
 • SILNY WIATR, MARZNĄCE OPADY

  Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim od godz. 00:00 dnia 23.11.2023 do godz. 09:00 dnia 23.11.2023.  Prognozuje się również wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu od godz. 05:00 dnia 23.11.2023 do godz. 22:00 dnia 23.11.2023.

  silny wiatr, marznące opady

  silny wiatr, marznące opady

  silny wiatr, marznące opady

  Czytaj Więcej o: SILNY WIATR, MARZNĄCE OPADY
 • Informacja

  Burmistrz Tuczna informuje, iż prowadzona jest wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Działanie ma na celu ujawnienie tych mieszkańców, którzy:      

  •    nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  •    nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili wszystkich mieszkających osób w danej nieruchomości.

  Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:
         •    dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych
         •    dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli
         •    dokumenty meldunkowe
         •    dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków
         •    wywiad środowiskowy, inne.

  Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.Apelujemy również o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Zgodnie z  art. 6o  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w  drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i  dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

  Przypominamy również, że w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamba)

  Ankieta dla mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków lub bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne.

  Link do wypełnienia w wersji elektronicznej:

  Ankieta dla mieszkańców posiadających prrzydomowe oczyszczalnie ścieków lub bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne.

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

  Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy Wójt kontroluje posiadanie umów dotyczących usług pozbywania się nieczystości płynnych z nieruchomości oraz dowodów uiszczania opłat za ww. usługi. Dowody uiszczania opłat należy przechowywać przez dwa lata.

  Kontrola jest obowiązkowa i przeprowadzana ma być co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli (art. 6 ust. 5aa ww. ustawy). Do powyższej kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Czytaj Więcej o: Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamba)

Banery/Logo