Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Położenie

Tuczno położone jest na Pojezierzu Wałeckim i należy do powiatu wałeckiego. Położenie jego wyznaczają doliny Noteci, Gwdy, Drawy, Dobrzycy, Płocicznej i Przyłęgi. Pojezierze to charakteryzuje się dużymi obszarami moreny dennej, poprzecinanymi w okolicy Człopy i Tuczna polami zandrowymi o mało urodzajnych glebach. Przeważają tu liczne wzniesienia porośnięte lasami oraz duża ilość lasów i teren w bagiennych. Tuczno zlokalizowane zostało na terenie wypiętrzonym znacznie ponad lustra wód i terenów bagiennych. Wraz z gminą usytuowane jest na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego. W granicach administracyjnych miasta są trzy jeziora: Liptowskie, Tuczno i Zamkowe.

Tak miasto, jak i cała gmina ze względu na swe walory środowiskowe należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów województwa zachodniopomorskiego.

Największą powierzchnię w Jamienku zajmują grunty orne i lasy. Stanowią one ponad 30% całej powierzchni wsi. Dalej pod względem zajmowanej powierzchni są jeziora i wody (również ok. 30%). Jest to z najwyższy wskaźnik jezior i wód wśród miejscowości w gminie Tuczno. Skromny odsetek gruntów zajmują natomiast nieużytki, które stanowią zaledwie 1,45% całej powierzchni wsi.