Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

Płociczno

Płociczno to wieś i zespół PGR, położone w odległości 9 km na południowy wschód od Mirosławca. Wieś pierwotnie należała do Nowej Marchii a do powiatu wałeckiego przyłączona została w ostatnich latach. Wspomniana po raz pierwszy w nowomarchijskim "Landbuchu" z roku 1337. Liczyła wówczas 64 łany. W roku 1572 i 1580 należała do trzech dziedziców z rodziny Zadow: Mateusza, Joachima i Dionizego.

Płociczno leży w województwie zachodniopomorskim, powiecie wałeckimi i należy do gminy Tuczno. Jest to wieś położona w odległości 11 km na północny zachód od Tuczna. Przez miejscowość przepływa rzeka o nazwie Płociczna.

Na powierzchnię ogółem Płociczna, która wynosi 2212,87 ha składają się:

Klimat sołectwa Płociczno ma charakter przejściowy między klimatem oceanicznym Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej. Na omawianym obszarze opady atmosferyczne przez cały rok przeważają nad parowaniem. Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest niewielka roczna suma opadów atmosferycznych. Maksimum opadów jest w lecie oraz przewaga opadów jesiennych nad zimowymi, co jest mało korzystne dla rolnictwa, ze względu na niedobory wilgotności w okresie wiosennym.

Na omawianym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie i południowo- zachodnie w okresie letnim. W okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno- wschodnich i nasila się ich zmienność kierunkowa. Przymrozki wiosenne występują w okresie 31.03-29.05, a przymrozki jesienne od 13.10-6.11.