Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

System powiadamiania SMS

System SMS bazuje na sołectwach jako grupach odbiorców w Gminie Tuczno, a więc:

Maciej Kubisz