Gmina Tuczno ze wsparcie NFOŚiGW zainwestuje w Gospodarkę o obiegu zamkniętym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2020

W najbliższym czasie zostaną podpisane pierwsze umowy  w ramach Pilotażowego Programu gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach którego wsparciem zostaną objęte m.in. termomodernizacja gminnych budynków, modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Link do artykułu http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1536,wielun-tuczno-i-lukowica-ze-wsparciem-nfosigw-zainwestuja-w-goz.html

Joanna Zagiczek