Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaproszenie na wieczór kolęd

18 grudnia 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 01.01.2018 do 30.06.2018

18 grudnia 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem 12.12.2017

12 grudnia 2017

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED SILNYM WIATREM nr 63, opracowane 11.12.2017 r., o godzinie 22:34

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.):od godz. 12:00 dnia 12.12.2017 do godz. 22:00 dnia 12.12.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w subregionie nadmorskim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 85%

CRK
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem 12.12.2017

Konsultacje przed naborami PROW

7 grudnia 2017

Harmonogram spotkań konsultacyjnych przed naborami na działania:„Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej” Realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Gmina Miejsce Termin
Tuczno Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie

Dnia 12.12.2017

Godzina 10:00 - 12:00


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"
ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
tel. 94 372 0325 biuro@partnerstwodrawy.pl
www.partnerstwodrawy.pl 

Maciej Kubisz
Czytaj więcej o: Konsultacje przed naborami PROW

Zaproszenie na koncert kolęd

6 grudnia 2017
Powiększ zdjęcie

Remont chodnika

6 grudnia 2017

Wykonany został remont dojścia do Szkoły Podstawowej w Tucznie od ul. Wolności. Prace remontowe miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz dostosowanie przejścia dla osób niepełnosprawnych. W okresie wiosennym na tym odcinku dostawione zostaną ławki oraz zagospodarowana zostanie zieleń.

Wojciech Narel
Czytaj więcej o: Remont chodnika

Zapytanie ofertowe

6 grudnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 06.12.2017r.

 Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt

- Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór umowy

- Formularz wyceny oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami

Wojciech Narel
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe