Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

Tuczno

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

KORONAWIRUS - informacje

Artykuły

 • Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

  Rodzaj wsparcia Dla kogo W wysokości Kto wypłaca i w jakim terminie Uwagi

  Zwolenie ze składek ZUS

   

  Podstawa prawna

  Art. 31 zo

   -Mikroprzedsiębiorstwo założone przed 01.02.2020 zgłaszające na dzień 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób - Samozatrudniony, prowadzący działalność przed 01.02.20202, który nie przekroczył w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek przychodu (obrotu) w wysokości 15.681,00 zł  100% składek ZUS wynikających z złożonych deklaracji DRA za m-ce 03-05.2020 ZUS, na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) złożony do dnia 30.06.2020 roku w wysokości wynikającej z złożonych deklaracji ZUS za m-ce 03-05.2020 - Zwolnienie ze wszystkich składek ZUS z zachowaniem prawa do świadczeń za okres 03.2020 – 05.2020 - Można łączyć z dofinansowaniem do stanowisk pracy i ze świadczeniem postojowym (pkt. 2) 

  Świadczenie postojowe

   

  Podstawa prawna

   Art. 15zq

   Osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana przed 01.02.2020 roku, niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, spełniająca limit przychodu (obrotu) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w wysokości 15.681,00 zł . (wyjątek karta podatkowa bez VAT) jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności – spadek obrotów min 15%  - 2.080,00 zł - 1.300,00 zł dla karty podatkowej bez VAT ZUS, jednorazowo na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) w terminie 3 m-cy od końca m-ca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii  - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS – świadczenie w celu ochrony miejsc pracy - WUP

   

  Podstawa prawna

  Art. 15g ust. 6 i 7

  Art. 15g ust. 8

   - PRZESTÓJ EKONOMICZNY * Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019  50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem etatu + składki na ubzp. Społecznie finansowane przez pracodawcę. Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników  - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania świadczeń - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)
  - OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY** Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019 Do wysokości połowy wynagrodzenia (obniżonego), ale nie więcej niż 40% przeciętnego GUS (2.079,43 zł). Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 m-cy - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w przypadku spadku obrotów - PUP

   

  Podstawa prawna

  Art. 15 zzb

  Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów

  Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

   Mikropożyczka

   

  Podstawa prawna

  Art. 15 zzd

  Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed dniem 01.03.2020  5.000,00 zł Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na maksymalny okres 12 mcy z możliwością karencji w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki - Możliwe umorzenie pożyczki – jeśli przedsiębiorca przez okres 3 m-cy po jej udzieleniu nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia na dzień 29.02.2020. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

  * Przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy; ** Obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;
  *** Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  Czytaj Więcej o: Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”
 • Informacja PKS Wałcz - zawieszenie kursów

  W związku z ryzykiem zarażenia wirusem COVID19, zamknięciem placówek oświatowych, wprowadzeniem obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapowiedzią przez wicepremiera wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, oraz niemal zerowym zainteresowaniem podróżnych naszymi usługami transportu pasażerskiego PKS Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że z dniem 31.03.2020r do odwołania zawiesza funkcjonowanie komunikacji publicznej w ramach przewozów regularnych.

  Na niezmienionych zasadach funkcjonują: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, myjnia samochodowa oraz stacja paliw.

  Czytaj Więcej o: Informacja PKS Wałcz - zawieszenie kursów
 • Informacja Burmistrza Tuczna wyróżnione

  Szanowni Państwo !

  W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, jeżeli niema konieczności prosimy o pozostanie w domach, niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych - rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.

  Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.

   

   

  Burmistrz Tuczna
  Krzysztof Hara

  Czytaj Więcej o: Informacja Burmistrza Tuczna
 • Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

  Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

  W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

  Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

  Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

  Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

  Czytaj Więcej o: Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
 • Informacja dotycząca czasowego zamknięcia targowiska w Tucznie

  INFORMACJA DOTYCZĄCA CZASOWEGO ZAMKNIĘCIA TARGOWISKA W TUCZNIE

  W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA (COVID-19) I GWAŁTOWNYM WZROSTEM ZACHOROWAŃ INFORMUJĘ, ŻE W OKRESIE

  OD 16 MARCA DO 27 MARCA 2020 R.

  TARGOWISKO W TUCZNIE

  NA PLACU  Ks. JANA REBSCHLAERA.

  BĘDZIE  NIECZYNNE

   

                                                                                                            BURMISTRZ TUCZNA

   

   

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca czasowego zamknięcia targowiska w Tucznie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:0000-00-00 00:00:00przez: -
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: -
Podmiot udostępniający: -
Odwiedziny:183339

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo