Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

PSZOK - Punkt Selektywej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Tulipanowa (przy oczyszczalni ścieków)

78-640 Tuczno

Punkt jest czynny:

Wtorek: 8:00 - 16:00

Sobota: 8:00 - 16:00

Zarządzającym PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie
tel. 67 259 30 86

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tucznie, znajduje się na ulicy Tulipanowej (przy oczyszczalni ścieków). Mmieszkańcy gminy Tuczno, w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej” mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych.

Aby przekazać odpady problemowe takie jak: zużyte opony, odpady poremontowe itd. bez dodatkowych opłat, wystarczy dostarczyć posegregowane odpady do PSZOK w godzinach jego otwarcia oraz okazać dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni kwartał (dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

Rodzaje odpadów, które można oddać do PSZOK:

PSZOK przyjmuje jedynie dokładnie posegregowane odpady.

DO PSZOK można oddać w/w odpady z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane. Pozwolą one na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, wyeliminują dzikie wysypiska.