Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tucznie

12 sierpnia 2019

W związku z częściowym remontem Urzędu Miejskiego w Tucznie pokoje znajdujące  się na piętrze zostały przeniesione na parter.

Wszelkie informacje związane z obsługą interesantów można uzyskać w sekretariacie.

 

Maciej Kubisz

Zwrot podatku akcyzowego

8 sierpnia 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Monika Włodarczyk

Kolorowy Festiwal Wodny 2019

5 sierpnia 2019

Karta zgłoszenia oraz regulamin na stronie gok.tuczno.pl

Maciej Kubisz

Ogłoszenie

2 sierpnia 2019

    

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 r. Burmistrz Tuczna zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pokój nr 9 stosownego wniosku (wzór dostępny w załączniku oraz na stronie www.bip.tuczno.pl) wraz z załącznikami w terminie do dnia 12.08.2019 r.  W przypadku kilku współwłaścicieli (dotyczy m.in. bloków, domów wielorodzinnych) wniosek składa każdy właściciel indywidualnie.

Zakres dofinansowania dotyczy kosztów:

  • demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających - azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca - unieszkodliwienia poprzez składowanie,
  • unieszkodliwiania poprzez - składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Niezbędnym dokumentem jest otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Wałczu pisma o nie wnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego. W tym celu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa poprawnie wypełniony wniosek „Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”

Do składanego wniosku do Urzędu Miejskiego w Tucznie należy dołączyć:

  • pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Wałczu,
  • zdjęcia budynku z dachem pokrytym eternitem / eternitu złożonego na paletach zabezpieczonego czarną folią – zdjęcie w kolorze

Informujemy, że Gmina Tuczno nie pokrywa kosztów nowego pokrycia dachowego.

W związku z długim okresem rozpatrywania wniosków przez WFOŚiGW, termin realizacji inwestycji może przypaść na wrzesień – listopad 2019 r.  W przypadku szybszej weryfikacji złożonych dokumentów, termin usunięcia azbestu może zostać przyspieszony.

Joanna Zagiczek
Przejdź do - Zapraszamy do wypożyczalni sprzętu wodnego

Zapraszamy do wypożyczalni sprzętu wodnego

1 sierpnia 2019

Informujemy, iż na terenie Plaży Miejskiej w Tucznie działa wypożyczalnia sprzętu wodnego, która w swojej ofercie posiada kajaki dwuosobowe, rowery wodne oraz łódź wędkarską .

Wypożyczalnia jest czynna codziennie w miesiącach lipiec i sierpień w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zapraszamy

Maciej Kubisz

Powiat wałecki- Wdrożenie e-recepty w powiecie wałeckim

1 sierpnia 2019

Sesja nr VIII Rady Miejskiej w Tucznie 29 lipiec 2019

29 lipca 2019