Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dn. 02.03.2018r.

 Zapraszamy do złożenia oferty na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół
i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Zamawiający: Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem autokarów wraz z kierowcą w celu przewozu osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Wojciech Narel