Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

23 czerwca 2020

W załączeniu komunikat Głównego Inspektora Pracy skierowany do rolników.

Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o kosztach odpadów komunlanych

17 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie Nabór%20otwarty%20na%20rachmistrzów%20terenowych%20w%20Powszechnym%20Spisie%20Rolnym%202020%20r.

Nabór otwarty na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

15 czerwca 2020

Ogłoszenie

10 czerwca 2020

W załączeniu ogłoszenie w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Komunikat urzędnika wyborczego

5 czerwca 2020

Przyjmowanie zgłoszeń do OKW - dyżury

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: urz-321704-1@pkw.gov.pl (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny) w następujących dniach:

8 czerwiec 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 7:30-15:30

9 czerwiec 2020 r. (wtorek) w godzinach 7:30-15:30

10 czerwiec 2020 r. (środa) w godzinach 7:30-15:30

12 czerwiec 2020 r. (piątek) w godzinach 13:00-15:00

W tym przypadku oryginał zgłoszenia należy dostarczyć osobiście podczas pełnienia dyżuru przez urzędnika wyborczego w dniach:

8 czerwiec 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 12:00-14:00

10 czerwiec 2020 r. (środa) w godzinach 8:00-10:00

12 czerwiec 2020 r. (piątek) w godzinach 13:00-15:00

 

Urzędnik wyborczy tel. 517 356 802

Pełnomocnik tel. 602 771 428

URZĘDNIK WYBORCZY


Joanna Siedlecka  

 

Czytaj więcej o: Komunikat urzędnika wyborczego

Raport o stanie gminy

29 maja 2020

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu pt. "Raport o stanie gminy Tuczno za rok 2019" będący podsumowaniem działalności władz samorządowych gminy Tuczno w roku 2019. Zamieszczony raport zawiera najważniejsze dane statystyczne i finansowe, oraz przedstawia główne osiągnięcia naszej gminy w zakresie infrastruktury oraz działań społecznych.

Raport dostępny jest w załączniku w postaci pliku PDF, wersja wydrukowana dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolności 6 w sekretariacie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej o: Raport o stanie gminy
Powiększ zdjęcie Jak%20skutecznie%20dezynfekować%20ręce

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

29 maja 2020

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców  przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

  1. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
  2. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
  3. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.

Czytaj więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców