Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie dla wyborców niepełnosprawnych o stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat ( art. 37e Kodeks Wyborczy)

  • 08 maja 2024

Szanowni Państwo! W związku z wyborami ogłoszonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. mają Państwo prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych oraz z transportu powrotnego.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić taki zamiar do dnia 27.05.2024 r.do Urzędu Miejskiego w Tucznie:
 – ustnie ( osobiście lub tel. na nr 67 259 30 35 ), pisemnie ( na adres: UM w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno ), w formie elektronicznej ( mail: urzad@tuczno.pl ) – wniosek w załączeniu lub w urzędzie.
W zgłoszeniu należy podać: imię ( imiona ), nazwisko, PESEL ( wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy ), miejsce zamieszkania, nr tel. i maila ( o ile  posiada ) oraz oświadczyć, że jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż lub oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu:
-  zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania,
- może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, nie później niż 2 dni przed dniem głosowania ( ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej ).

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 37f KODEKSU WYBORCZEGO ZOSTANIE ZORGANIZOWANY ODDZIELNY BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WSZYSTKICH WYBORCÓW ( kursy  zostaną wywieszone w późniejszym terminie ). W razie pytań prosimy o kontakt tel. 67 259 30 35.