Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych

  • 29 marca 2024

INFORMACJA

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych  odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2024 o godzinie 15:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie.

Szkolenie będzie prowadzone przez urzędnika wyborczego.

Czas trwania szkolenia ok. 3 godziny.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa.

Jednocześnie przypominam, że członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań (w tym również udział w szkoleniach okw) przysługuje:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy;

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. (dotyczy czynności wymienionych w pkt 1-4 powyżej).

Członek komisji w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie pracodawcę na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności.

Szczegóły dotyczące zwolnienia od pracy reguluje art. 154 §§ 4-4d Kodeksu wyborczego.

Urzędnik Wyborczy

Magdalena Karczewska