Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o możliwości zgłaszania swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej

  • 04 marca 2024

Zgodnie z § 8 uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uchwały: "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Koszalinie III może dokonać uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków OKW powoływane są osoby przedstawione przez komitety wyborcze.

Zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych należy dokonać do  08 marca 2024 roku.

W przypadku pytań dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków OKW można kontaktować się z Urzędnikiem Wyborczym Panią Magdaleną Karczewską

tel. 502 537 779 lub mailowo: urz-321704-1@pkw.gov.pl

Urzędnik Wyborczy
mgr Magdalena Karczewska


Pliki do pobrania