Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o bezpłatynm transporcie

 • 18 marca 2024

Informacja o bezpłatnym transporcie dla wyborców niepełnosprawnych o stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat

(art. 37e Kodeks Wyborczy)

Szanowni Państwo!

W związku z wyborami ogłoszonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.  mają Państwo prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych  oraz z transportu powrotnego.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić taki zamiar do dnia 25.03.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Tucznie:

 • ustnie (osobiście lub tel. na nr 67 259 30 35),
 • pisemnie (na adres: UM w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno),
 • w formie elektronicznej (mail: urzad@tuczno.pl) – wniosek w załączeniu lub w urzędzie.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • PESEL (wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy),
 • miejsce zamieszkania, nr tel. i maila (o ile  posiada)

oraz oświadczyć, że jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż lub oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu:

 • zostanie poinformowany o godzinie transportu na 3 dni przed dniem głosowania,
 • może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, nie później niż 2 dni przed dniem głosowania ( ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej ).

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 37f KODEKSU WYBORCZEGO ZOSTANIE ZORGANIZOWANY ODDZIELNY BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WSZYSTKICH WYBORCÓW

(kursy zostaną wywieszone w późniejszym terminie). W razie pytań prosimy o kontakt tel. 67 259 30 35.


Pliki do pobrania