Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

  • 02 lipca 2024

Gmina Tuczno realizuje projekt pt. „Przedszkole szansą rozwoju dla każdego dziecka w Gminie Tuczno” w terminie 01.03.2024-31.08.2025 r.

Gmina Tuczno realizuje projekt pt. „Przedszkole szansą rozwoju dla każdego dziecka w Gminie Tuczno”

Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027.

Wartość całkowita projektu: 400 726,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 340 617,31 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 5 miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych dla 72 dzieci (40 dziewczynek, 32 chłopców) mających na celu wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci, nabycie przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także niwelujących deficyty rozwojowe dzieci oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli (6 kobiet) w terminie do 31.08.2025 r.

GRUPA DOCELOWA: to 72 dzieci (40dz, 32ch), w tym 5 nowych dzieci i ich 6 nauczycieli (6K) mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie będzie obejmowało utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5 dzieci, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla 6- ciu nauczycielek. Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy do zajęć edukacyjnych i dydaktycznych, sprzętu, mebli, wyposażenia, adaptacja sali przedszkolnej.

 

Udział w projekcie dla uczestników- beneficjentów ostatecznych, tj. nauczycieli i dzieci jest całkowicie nieodpłatny. Całość wydatków związanych z realizacją projektu finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej (EFS)- 85%, budżetu państwa- 5% oraz wkładu własnego- 10 %.

Gmina Tuczno realizuje projekt pt. „Przedszkole szansą rozwoju dla każdego dziecka w Gminie Tuczno”