Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1, 2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości  zamieszkałe i niezamieszkałe obowiązująca od 01.07.2020

zgodnie z Uchwałą nr  XIX/159/2020 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tuczno składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji z 25 czerwca 2020

3,4 - Oświadczenie do DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości  zamieszkałe i niezamieszkałe obowiązująca od 01.07.2020

5 - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

6 - Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

7 - Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

8 - Wniosek o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9 - Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

10 - Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz o miejscach zagospodarowania odpadami

11 - Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych w Gminie Tuczno

12 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

13 - Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Tuczno

 

Pliki do pobrania