Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Zdbowo

Zdbowo zostało założone w 1306 r. Przez rodzinę Boltów, która przybyła w te strony wraz z Wedlami z Nowej Marchwi. Boltowie byli wasalami Wedlów.

Wieś Zdbowo położona jest w południowo – zachodniej części powiatu Wałeckiego, we wschodniej części gminy Tuczno. Powierzchnia Zdbowa wynosi 1.642,89 ha, co stanowi 6,59% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem powierzchni wieś ta należy do miejscowości o średniej wielkości w gminie Tuczno i jest jedną z 42.804 wsi w Polsce. Jej struktura powierzchni przedstawia się następująco:

Wieś Powierzchnia ogółem w ha Grunty orne Łąki i pastwiska Sady Razem użytki rolne Lasy Jeziora i wody Nieużytki Inne
 Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa 100,00 64,39 8,59 0,08 73,06 21,35 0,16 1,27 4,16
Zdbowo 1.642,89 1.057,78 141,24 1,31 1.200,33 350,77 2,62 20,93 68,24

Największą powierzchnię w Zdbowie zajmują grunty orne. Stanowią one ponad 60% całej powierzchni wsi. Dalej pod względem zajmowanej powierzchni są lasy (ponad 20%) oraz łąki i pastwiska (zajmują ponad 8% ogólnej powierzchni Zdbowa). Bardzo skromny odsetek gruntów zajmują jeziora i wody, które stanowią zaledwie 0,16% całej powierzchni wsi. Jest to jeden z najniższych wskaźników wód miejscowości w gminie Tuczno.

Klimat panujący w miejscowości Zdbowo jest taki sam jak w całej gminie Tuczno i ma charakter przejściowy miedzy klimatem oceanicznym Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej. Na omawianym obszarze opady atmosferyczne przez cały rok przeważają nad parowaniem. Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest niewielka roczna suma opadów atmosferycznych. Maksimum opadów jest w lecie oraz przewaga opadów jesiennych nad zimowymi, co jest mało korzystne dla rolnictwa ze względu na niedobory wilgotności w okresie wiosennym dla intensywności rozwijających się roślin uprawnych.

Na omawianym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie i południowo-zachodnie w okresie letnim. W okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno – wschodnich i nasila się ich zmienność kierunkowa. Przymrozki wiosenne występują w okresie 31.03 – 29.05, a przymrozki jesienne od 13.10 – 6.11. Gorsze warunki klimatyczne ze względu na masy chłodnego powietrza, częste mgły, większą wilgotność i słabe przewietrzanie, posiadają dna dolin rzecznych i rynien polodowcowych.

Autor: -

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:0000-00-00 00:00:00przez: -
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: -
Podmiot udostępniający: -
Odwiedziny:4606

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo