Jesteś tutaj: Start / Sołectwa / Miłogoszcz

Miłogoszcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wieś Miłogoszcz położona jest w południowo – zachodniej części powiatu Wałcz, w południowo - wschodniej części gminy Tuczno. Wieś Miłogoszcz to centrum sołectwa Miłogoszcz. Powierzchnia Miłogoszczy wynosi 991.68 ha, co stanowi 3,98% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem powierzchni wieś ta należy do miejscowości o małej wielkości w gminie Tuczno i jest jedną z 42.804 wsi w Polsce. Jej struktura powierzchni przedstawia się następująco:

Wieś

Powierzchnia ogółem w ha

Grunty orne Łąki i pastwiska Sady Razem użytki rolne Lasy Jeziora i wody Nieużytki Inne
 Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa 100,00 43,36 4,07 0,10 47,53 41,46 5,06 1,77 4,18
Miłogoszcz 991,68 429,97 40,41 0,97 471,35 411,15 50,22 17,57 41,39

Największą powierzchnię w Miłogoszczy zajmują użytki rolne. Stanowią one ponad 47% całej powierzchni wsi. Dalej pod względem zajmowanej powierzchni są lasy (ponad 40%), a następnie jeziora i wody (zajmują ponad 5% ogólnej powierzchni Miłogoszczy). Skromny odsetek gruntów zajmują różnego rodzaju nieużytki, które stanowią 1,77% całej powierzchni wsi.

Klimat panujący w miejscowości Miłogoszcz jest taki sam jak w całej gminie Tuczno i ma charakter przejściowy miedzy klimatem oceanicznym Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej. Na omawianym obszarze opady atmosferyczne przez cały rok przeważają nad parowaniem. Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest niewielka roczna suma opadów atmosferycznych. Maksimum opadów jest w lecie oraz przewaga opadów jesiennych nad zimowymi, co jest mało korzystne dla rolnictwa ze względu na niedobory wilgotności w okresie wiosennym dla intensywności rozwijających się roślin uprawnych.

Na omawianym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie i południowo-zachodnie w okresie letnim. W okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno – wschodnich i nasila się ich zmienność kierunkowa. Przymrozki wiosenne występują w okresie  31.03 – 29.05, a przymrozki jesienne od 13.10 – 6.11. Gorsze warunki klimatyczne ze względu na masy chłodnego powietrza, częste mgły, większą  wilgotność i słabe przewietrzanie, posiadają dna dolin rzecznych i rynien polodowcowych.