Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

16 grudnia 2019

Gmina Tuczno ogłosiła przetarg na dostawę  fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 (uterenowiony) dla jednostki OSP w Tucznie.

 Zakup jest dofinansowany w ramach projektu pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zakup i dostawa sprzętu i odzieży ochronnej dla strażaków OSP

15 listopada 2019

Gmina Tuczno ogłosiła przetarg na dostawę dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej:

  • 2 szt. pilarek ratowniczych
  • 1 szt. kamery termowizyjnej
  • 5 szt. radiostacji nasobnych
  • 1 kmpl Zestaw poduszek pneumatycznych
  • 2 szt. motopomp pływających
  • 16 kmpl. Ubrań strażackich specjalnych
  • 1 szt. agregat prądotwórczy 80 kW na przyczepie
  • 1 szt. agregat prądotwórczy 50kW na przyczepie

 Zakup jest dofinansowany w ramach projektu pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dokumentacja przetargowa dostępna jest tutaj:

http://bip.tuczno.pl/zamowienia/pokaz/70.dhtml

 

Projekt dla strażaków

8 stycznia 2019

Gmina Tuczno realizuje projekt pn. „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom”. Urząd Oder-Welse - partner wiodący i partnerzy projektu miasto Angermünde, gmina Pinnow oraz polskie gminy Banie, Chojna, Nowogrodek Pomorski i Tuczno wypracowały wspólnie projekt  o łącznej wartości ok. 2,7 miliona Euro.

Projekt jest dofinansowany z progamu INTERREG-VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska. Celem projektu jest lepsza koordynacja akcji służących zwalczaniu transgranicznych katastrof, wspólne ćwiczenia jak i doposażenie jednostek oraz budowa trenażera pożarniczego w Pinnow.

W ramach projektu jednostki OSP z Terenu naszej gminy zostaną wyposażone m.in. w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, łódź ratunkową na przyczepie, 2 agregaty prądotwórcze na przyczepach oraz inny sprzęt ratowniczy. Wartość założeń gminy Tuczno wynosi 1,2 mln zł.