Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Celem operacji  jest poprawa dostępności dojazdu do Biura Parafialnego, Kościoła, świetlicy wiejskiej oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez przebudowę 71 metrów drogi gminnej o numerze 730008Z oraz 188 metrów drogi wewnętrznej położonych w miejscowości Marcinkowice Gmina Tuczno.