Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.4. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych.

Powyższe zadanie zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Przemysłowej do ulicy Dworcowej w Tucznie oraz remont istniejących zjazdów na trasie przebiegu ścieżki.

Powyższa inwestycja przede wszystkim zapewni bezpieczne poruszanie się pieszych oraz użytkowników ruchu rowerowego, a także poprawi walory turystyczne tej części miasta.