Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Celem projektu jest poprawa dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do przystanku autobusowego, boiska sportowego poprzez przebudowę 523 metrów drogi gminnej oraz 381 metrów drogi wewnętrznej położonych w miejscowości Płociczno Gmina Tuczno.