Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie8.5 „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami.

Artykuły

Zapytanie ofertowe

28 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 28.03.2018r.

 Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt

- Zapytanie ofertowe
- Opis przedmiotu zamówienia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wzór umowy
- Formularz wyceny oferty
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami

- Informacja o wybranym wykonawcy

Wojciech Narel

Zapytanie ofertowe

2 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dn. 02.03.2018r.

 Zapraszamy do złożenia oferty na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół
i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Zamawiający: Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

zaprasza do złożenia ofert na:

Wynajem autokarów wraz z kierowcą w celu przewozu osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Wojciech Narel

Drugie zapytanie ofertowe

2 marca 2018

DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 02.03.2018r.

 Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt

 

- Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór umowy

- Formularz wyceny oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami

- Unieważnienie postepowania

Wojciech Narel

Zapytanie ofertowe

6 grudnia 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 06.12.2017r.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt

- Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór umowy

- Formularz wyceny oferty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami

Wojciech Narel

Zapytanie ofertowe

1 grudnia 2017

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Wyposażenie pracowni szkolnych w 10 zestawów tablic multimedialnych oraz w 5 projektorów multimedialnych

Ogłoszenie opublikowane jest również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wojciech Narel

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 06.11.2017 r.

16 listopada 2017

Maciej Kubisz

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2017 r.

6 listopada 2017