Jesteś tutaj: Start / Oświata

Oświata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

17 marca 2017

Data

 

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

1 marca

31 marca

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia

6 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1 kwietnia

6 kwietnia

Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej- składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

14 kwietnia

do godz. 1430

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 18 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

21 kwietnia

do godz. 1430

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 23 maja

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

4 maja

13 maja

Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 maja

18 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 maja

 

 18 maja

 

Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej- składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

23 maja

do godz. 1430

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 27 maja

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 maja

do godz. 1430

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Paulina Goszczyńska

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Tucznie na rok szkolny 2017/2018

17 marca 2017

 Zakres zadań

 Terminy

Składanie wniosków wraz z załącznikami (dokumentami)

20.03-30.03.2017r.

Weryfikacja wniosków

31.03.2017r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 12.04.2017r.

 do godziny 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

18.04.2017r.

do godz. 14:00

Możliwość składania wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od daty złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Skargi do sądu administracyjnego

 

 

Paulina Goszczyńska