Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Jeziora

Liptowskie

Jezioro Liptowskie jest zbiornikiem przepływowym, położonym w górnym biegu Runicy. Posiada kształt wydłużony o osi skierowanej z zachodu na wschód. Zbiornik położony jest w granicach administracyjnych Tuczna, zabudowania miasta nie dochodzą jednak do brzegów jeziora. Akwen został zagospodarowany na potrzeby rekreacyjno-turystyczne. Po zachodniej części zbiornika znajdują się cztery ośrodki wczasowe oraz pole namiotowe. Zachodnie brzegi jeziora przechodzą w zbocza o znacznym spadku, są porośnięte lasem mieszanym. Brzegi wschodnie są łagodne, znajdują się tam głównie za-bagnione łąki. Obrzeża Jeziora Liptowskiego silnie zarastają głównie: trzciną pospolitą, pałką wąskolistną oraz tatarakiem. Dostęp do jeziora ułatwiają liczne kładki wędkarskie.
Powierzchnia ogólna wynosi -134,9 ha, długość - 3000 m, szerokość maksymalna - 810 m, średnia - 741 m, długość obrzeża - 6950, głębokość maksymalna - 29 m, średnia - 9,2 m. Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego. Występują tam: sielawa, węgorz, leszcz, szczupak oraz płoć i w mniejszych ilościach inne gatunki ryb. Jezioro nie jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Jego wody do 6-7 metrów głębokości są dobrze natlenione.

Użytkownikiem jeziora jest Zakład Rybacki Spółka Jawna Wałcz.


Lubicz Wielki

Jezioro Lubicz Wielki, zwane również Lubicz Duży, jest zbiornikiem rynnowym położonym w kierunku północno-południowym. Od strony wschodniej i zachodniej zbiornik otaczają strome zbocza, które porastają lasy mieszane. Zajmują one 85 proc. zlewni tego akwenu.

Powierzchnia ogólna zbiornika wynosi - 34,55 ha, długość - 1400 m, szerokość - 280 m, średnia szerokość - 248 m, długość obrzeża - 3400 m, głębokość maksymalna - 6,4 m, średnia - 2,9 m. Lubicz Wielki jest największym zbiornikiem w ciągu akwenów położonych w systemie rzeki Płocicznej. Odcinkiem cieku bez nazwy połączony jest właśnie z tą rzeką. W niewielkiej odległości od Lubicza Wielkiego położone są jeziora: Lubicz Mały i Czarne. Dojechać do zbiornika można 1,5-kilometrowym odcinkiem drogi polnej wiodącej od drogi Hanki - Nowa Studnica. W kierunku północno-wschodnim znajduje się wieś Płociczno.

Jezioro pod względem rybackim jest typu linowo-szczupakowego. Gatunkiem dominującym w połowach jest płoć. Oprócz niej występują: szczupak, okoń, lin, węgorz.

Obrzeża jeziora w ponad 80 proc. porośnięte są wąskim pasem trzciny pospolitej. Roślinność zanurzoną reprezentuje wywłócznik. W części północnej i południowej znajdują się stanowiska roślinności o liściach pływających. Są to głównie: grążel żółty i rdest ziemnowodny. W pobliżu akwenu brak jest zabudowań. Stanowi on enklawę ciszy. Można tam przyjemnie spędzić czas z wędką i plecakiem.

Użytkownikiem jeziora jest Zakład Rybacki Spółka Jawna w Wałczu.

Proboszczowskie

Jezioro Proboszczowskie, zwane również Modrzenko, położone jest około 500 m od granic Tuczna. Akwen ma kształt prostokątny, usytuowany jest w kierunku wschodnio-zachodnim. Dojazd dogodny szosą Tuczno - Miro-sławiec. Zbiornik znajduje się po wschodniej jej stronie.
Obrzeża jeziora od strony zachodniej, wschodniej i południowej przechodzą w wysokie skarpy porośnięte pasmem drzew liściastych, poza którymi rozciągają się nieużytki oraz grunty orne. Natomiast od północy brzeg zbiornika jest łagodny i wykorzystywany jako łąka. Miejscami jest ona podmokła. W bliskim sąsiedztwie znajdują się bagniska. Zbiornik posiada okresowy odpływ we wschodniej części. Linia brzegowa akwenu jest słabo rozwinięta.
Powierzchnia ogólna jeziora wynosi -10,56 ha, w tym lustra wody - 9,29 ha, długość obrzeża - 1280 m, szerokość maksymalna - 270 m, zaś średnia -211 m, średnia głębokość - 2 m. Dno zbiornika jest gliniaste, bezpośrednie brzegi płaskie. W pasie oczeretów występują: trzcina pospolita i skrzyp bagienny. Roślinność wynurzoną o liściach pływających reprezentują: grążel żółty, jest ponadto rdest ziemnowodny oraz strzałka wodna. Z roślinności zanurzonej najczęściej spotyka się: wywłócznik wodny, wywłócznik okółkowy oraz rzęsę.
Zbiornik pod względem rybackim jest typu szczupakowo-linowego. Dominują w nim: leszcz, płoć, szczupak, lin, karaś oraz pochodzący z zary-bień karp, sporadycznie występuje tu duży węgorz. Jezioro to dość systematycznie było zarybiane. Użytkownikiem akwenu jest Polski Związek Wędkarski.

Strzeleckie

Jezioro Strzeleckie położone jest około 3 km od Tuczna. Dojazd do zbiornika dogodny: około 300 m drogą polną od szosy Tuczno - Człopa. W kierunku północno-zachodnim od zbiornika znajduje się wieś Martew.
Strzeleckie ma kształt wydłużony w kierunku północno-zachodnim, jest akwenem zamkniętym o średnio rozwiniętej linii brzegowej. Powierzchnia jeziora wynosi - 6,52 ha, w tym lustra wody - 5,83 ha, długość - 600 m, szerokość maksymalna - 200 m, średnia - 109 m, długość obrzeża - 1432 m. Średnia głębokość - 2 m. Dno zbiornika jest równe o charakterze torfowym, zamulone.

Akwen bogaty jest pod względem florystycznym. W pasie oczeretów i trzcin występują: oczeret jeziorny, trzcina pospolita, pałka wąskolistna i manna mielec. W pasie roślinności wynurzonej: rdest zimnowodny, grążel żółty i babka wodna. W pasie roślinności zanurzonej: strzałka wodna, wywłócznik okółkowy, dużo rzęsy wodnej i moczarki kanadyjskiej. Zbiornik jest typu linowo-szczupakowego. Na początku lat 1990 jezioro to uważane było za jedno z rybniejszych w okolicy. Występowały tam: węgorz, płoć, leszcz, karaś, lin, a także karp - pochodzący głównie z zarybień. Przed kilku laty wystąpiła silna przyducha ryb i pogłowie ich - zwłaszcza szlachetniejszych gatunków - radykalnie zmalało. Chcąc ratować sytuację i doprowadzić do odrodzenia rybostanu w tym jeziorze, Zarząd Nadnotec-kiego Okręgu PZW w Pile oraz koło ?Wodnik" w Tucznie - przy wsparciu finansowym Zarządu Miasta i Gminy w Tucznie - przeprowadziły jego intensywne zarybienie. Z tego też powodu wprowadzony został zakaz połowu ryb ze środków pływających na tym akwenie. Obowiązywać on będzie
do roku 2002.

Użytkownikiem jeziora jest Polski Związek Wędkarski.

Tuczno

Jezioro Tuczno, zwane również Młyńskim, jest najniżej położonym zbiornikiem na rzece Runicy. W kierunku północno-wschodnim od zbiornika rozciągają się zabudowania miasta Tuczno. Nad jeziorem usytuowany jest jeden ośrodek wczasowy, stanica harcerska oraz dwa pola namiotowe.

Powierzchnia ogólna jeziora wynosi -135,18 ha, z czego lustra wody -129,03 ha, długość - 2450 m, szerokość - 775 m, średnia szerokość - 526 m, długość obrzeża - 6050 m, maksymalna głębokość - 20,2 m, średnia głębokość - 9,2 m. Zbiornik ma kształt wydłużony w kierunku wschód - zachód. Strefa litoralna jest słabo wykształcona. Większy pas roślinności przybrzeżnej występuje przy dopływie i odpływie Runicy. W tych miejscach brzegi jeziora przechodzą w podmokłe łąki, prawie całe obrzeża zbiornika są zabagnione. Jest to wynikiem licznych wysięków zboczowych oraz drobnych cieków. W bezpośrednim otoczeniu zbiornika dominują lasy.

Pod względem rybackim jezioro Tuczno zalicza się do typu sielawowego. Łowi się tu: okonie, szczupaki, węgorze, karpie, liny, płocie, no i oczywiście sielawę.

Dno zbiornika jest bardzo urozmaicone: od ponad 20-metrowych zagłębień do podwodnych górek znajdujących się na 2-3 metrach głębokości. Miejsca te są doskonałymi łowiskami zwłaszcza ryb drapieżnych. Blisko kilogramowe okazy okoni nie należą do rzadkości.

Wody jeziora zaliczane są do II klasy czystości. Użytkownikiem
jeziora jest Zakład Rybacki Spółka Jawna Wałcz.

Autor: -

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:0000-00-00 00:00:00przez: -
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: -
Podmiot udostępniający: -
Odwiedziny:8837

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo