Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat urzędnika wyborczego

30 marca 2020

KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO

DOTYCZY:

WYBORY PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez Urząd Miejski w Tucznie, zgodnie z kalendarzem wyborczym informuję:

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej: urz-321704-1@pkw.gov.pl ( nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny). W tym przypadku oryginał zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną ( dokumenty wysłane pocztą tradycyjną nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń ). Pracownik urzędu  potwierdzi  wpłynięcie dokumentu pocztą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji można również dostarczyć do urzędu (proszę przy drzwiach dzwonić dzwonkiem) do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00.  Pracownik potwierdzi wpłynięcie dokumentu do urzędu.
 3. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie ograniczonego dostępu do urzędu udziela telefonicznie:

Urzędnik wyborczy tel. 517 356 802

Pełnomocnik tel. 602 771 428

URZĘDNIK WYBORCZY


Joanna Siedlecka  

Ważna informacja

27 marca 2020

ZMIANA ZASAD ODBIORU ODPADÓW

Burmistrz Tuczna informuje, że Spółka ATF w związku  z aktualną sytuacją epidemiologiczną od dnia 30 marca 2020r. wprowadza  następujące procedury:

 • odbierane będą wyłącznie odpady wystawiane przed nieruchomość
 • istnieje konieczność wystawienia odpadów do odbioru w dniu poprzedzającym dzień odbioru zgodny z obowiązującym harmonogramem.
 • w związku z powyższym odbiór odpadów może odbywać się w godzinach wczesno   porannych lub nocnych. 
 • Firma ATF zobowiązała się zabezpieczyć mieszkańców w większą ilość worków do segregacji odpadów.
 • W przypadku niewystarczającej ilości worków odpady mogą być wystawione w innych workach ( poprzez dołączenie kartki , opisanie markerem itp.)

W związku z wprowadzonymi   zmianami przez firmę ATF mającymi  na celu ograniczenie sytuacji potencjalnie zagrażających zdrowiu pracowników firmy ATF  oraz mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.  

Kwalifikacja wojskowa 2020 r.

23 marca 2020

INFORMACJA - Koronawirus (COVID-19)

20 marca 2020

Z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore – w szczególności poddane kwarantannie, które potrzebują pomocy mogą kontaktować się telefonicznie:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
  pod nr tel. 67/259-35-49 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie)
 • całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 508-642-087

 Ośrodek Pomocy Społecznej rozezna sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

W tym szczególnym okresie ośrodek pomocy społecznej skupi się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. MGOPS w Tucznie współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tucznie, z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej  bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020

11 marca 2020

Informacja

10 marca 2020

W załączeniu protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań w gminie Tuczno.

Elżbieta Warszylewicz

Informacja

6 marca 2020

W załączeniu informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu o planowanym szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich.

Joanna Zagiczek