Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Piątkowy Wieczór Kinowy

29 lipca 2020

Piątkowy Wieczór Kinowy

21 lipca 2020

Ogłoszenie

17 lipca 2020
Przejdź do - Trening uruchamiania syren alarmowych - 1 sierpnia 2020 godzina 17:00

Trening uruchamiania syren alarmowych - 1 sierpnia 2020 godzina 17:00

30 lipca 2020

Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godzinie 17:00 na terenie Gminy Tuczno zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Celem treningu będzie wyrażenie pamięci rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz pamięci poległych podczas powstańczych walk 1944 r. w Warszawie.

Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju  i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Przejdź do - Trening uruchamiania syren alarmowych - 17 lipca 2020 godzina 9:00

Trening uruchamiania syren alarmowych - 17 lipca 2020 godzina 9:00

16 lipca 2020

Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) w dniu 17 lipca 2020 r., o godzinie 9:00 na terenie Gminy Tuczno zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju  i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

RDK - Rejestr Danych Kontaktowych

15 lipca 2020

Ogłoszenie o naborze: Referent ds świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

14 lipca 2020

Ogłoszenie z dnia 13 lipca  2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

Referent ds. świadczeń rodzinnych

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

 

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony. Planowany termin zatrudnienia: 03 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie;
 3. wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu ekonomii, administracji, prawa;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 111);

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz.473 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818);

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

- aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

 1. g) umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej, rządowej;
 3. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 5. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 6. umiejętność pracy pod presja czasu;
 7. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
 8. samodzielność w działaniu oraz wykonywanie własnej inicjatywy;
 9. zaangażowanie;
 10. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 11. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze: Referent ds świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie