Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

Rejestr zbiorów danych

Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej i udostępniony jest do przeglądania przez Inspektora Danych Osobowych w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno