Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Harmonogram wywozu odpadów komunlanych na II półrocze 2020

29 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie Zasady%20kompostowania

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 r.

26 czerwca 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od dnia 01 lipca 2020 r. na terenie Gminy Tuczno będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Będą one wynosiły:

  • 30,00 zł od osoby
  • 28,00 zł od osoby, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości jednorodzinnych kompostowania bioodpadów

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek segregacji będzie dotyczył wszystkich nieruchomości.

W przypadku braku segregacji, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona podwyższona stawka opłaty, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej (60,00 zł).

Stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne

Rada Miejska uchwaliła możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać ze zwolnienia, właściciel nieruchomości powinien zadeklarować posiadanie przydomowego kompostownika w  „deklaracji śmieciowej”.

Kto powinien złożyć nowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych w celu zmiany sposobu zbiórki na segregację.
  • Właściciele nieruchomości, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych.
  • Każdy właściciel, u którego zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, powrót członka rodziny z zagranicy itd.)
Czytaj więcej o: Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 r.

Sesja nr XIX Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 czerwca 2020

25 czerwca 2020

Ogłoszenie Burmistrza Tuczna

24 czerwca 2020

Stypendia pomostowe

24 czerwca 2020

Ogłoszenie Burmistrza Tuczna

23 czerwca 2020

Ogłoszenie Burmistrza Tuczna

23 czerwca 2020