INFORMACJA - Koronawirus (COVID-19)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

Z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore – w szczególności poddane kwarantannie, które potrzebują pomocy mogą kontaktować się telefonicznie:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
    pod nr tel. 67/259-35-49 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie)
  • całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 508-642-087

 Ośrodek Pomocy Społecznej rozezna sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie

W tym szczególnym okresie ośrodek pomocy społecznej skupi się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. MGOPS w Tucznie współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tucznie, z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej  bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.