Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku Burmistrz Tuczna zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Tuczno do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt Uchwały jest dostępny na stronie BIP Tuczno (www.bip.tuczno.pl),  stronie internetowej www.tuczno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 7.11.2019r. do 21.11.2019r.

Propozycje i uwagi można składać w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e.warszylewicz@tuczno.pl lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Tucznie  pokój nr 12 ( I piętro ), w godzinach pracy urzędu.

Elżbieta Warszylewicz