Informacja UM Wałcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy wspólną realizację zadania pn. „Kompleksowe działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego”.

Środki na ten cel zostały pozyskane przez Miasto Wałcz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu edukacja ekologiczna. Całkowita wartość projektu to 59 998,46 zł, na dofinansowanie to niemal 45 tysięcy złotych.

Na terenie całego powiatu wałeckiego zaplanowano dla Państwa szereg działań, które mają przyczynić się do zwiększenia świadomości w zakresie właściwej segregacji odpadów i gospodarki odpadami, m.in.:

  1. Akcje informacyjne podczas dożynek w Człopie (Trzebin) 07.09.2019r., dożynek gminno-powiatowych w Mirosławcu 14.09.2019r. i podczas lokalnego festiwalu potraw tradycyjnych w Tucznie 15.09.2019r., gdzie będziemy dla Państwa ze specjalnym namiotem, w którym konsultanci powiedzą wszystko na temat właściwej segregacji odpadów, a dla wszystkich chętnych, uczestniczących w grach i zabawach, zagwarantujemy ekonagrody,
  2. Publikacje w prasie „Ekstra Wałcz” informujące o sposobie segregacji odpadów,
  3. Przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne w szkołach na terenie Miasta Wałcz, Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec, Gminy Tuczno, Gminy Człopa na „Eko-Plakat” z hasłem propagującym segregację odpadów,
  4. Zorganizowane zostaną konkursy plastyczne dla mieszkańców z terenu Miasta Wałcz, Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec, Gminy Tuczno, Gminy Człopa na „Eko-Rzeźbę” z wykorzystaniem materiałów, które można segregować i utylizować (szkło, plastik, papier, itp.).

Wierzymy, że ta akcja pomoże Państwu spojrzeć na gospodarkę odpadami w sposób proekologiczny
i zrównoważony, co pozwoli nam i naszym przyszłym pokoleniom żyć w czystym środowisku. 

Zapraszamy!

Maciej Kubisz