Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

    

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 r. Burmistrz Tuczna zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania w Urzędzie Miejskim w Tucznie, pokój nr 9 stosownego wniosku (wzór dostępny w załączniku oraz na stronie www.bip.tuczno.pl) wraz z załącznikami w terminie do dnia 12.08.2019 r.  W przypadku kilku współwłaścicieli (dotyczy m.in. bloków, domów wielorodzinnych) wniosek składa każdy właściciel indywidualnie.

Zakres dofinansowania dotyczy kosztów:

  • demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających - azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca - unieszkodliwienia poprzez składowanie,
  • unieszkodliwiania poprzez - składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Niezbędnym dokumentem jest otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Wałczu pisma o nie wnoszeniu sprzeciwu do zmiany pokrycia dachowego. W tym celu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Budownictwa poprawnie wypełniony wniosek „Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”

Do składanego wniosku do Urzędu Miejskiego w Tucznie należy dołączyć:

  • pismo o nie wnoszeniu sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Wałczu,
  • zdjęcia budynku z dachem pokrytym eternitem / eternitu złożonego na paletach zabezpieczonego czarną folią – zdjęcie w kolorze

Informujemy, że Gmina Tuczno nie pokrywa kosztów nowego pokrycia dachowego.

W związku z długim okresem rozpatrywania wniosków przez WFOŚiGW, termin realizacji inwestycji może przypaść na wrzesień – listopad 2019 r.  W przypadku szybszej weryfikacji złożonych dokumentów, termin usunięcia azbestu może zostać przyspieszony.

Joanna Zagiczek

Pliki do pobrania