Ogłoszenie - brak przydatności wody do spożycia Mączno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zawiadamia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w wyniku badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu w m. Mączno, stwierdził brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Mączno.

Aktualne informacje będą dostępne na stronie internetowej www.bip.zgkimtuczno.pl.

  • Trwać będą zabiegi dezynfekcyjne sieci wodociągowej.
  • Wyznaczono zastępczy punkt poboru wody z beczkowozu.
  • Beczkowóz będzie stacjonował w centralnej części wioski.

http://bip.zgkimtuczno.pl/dokumenty/76

Maciej Kubisz