Tuczyński Klaster Energii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2018

W dniu 06 listopada 2018 r. w Ministerstwie Energii został wręczony przedstawicielom Tuczyńskiego Klastra Energii Panu Burmistrzowi Tuczna Krzysztofowi Hara i Koordynatorowi Klastra Panu Krzysztofowi Chrobak Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii przyznanego w ramach II Konkursie dla Klastrów Energii

Do II edycji konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw, po weryfikacji przez komisję konkursowa Certyfikat otrzymały 33 klastry.

Tuczyński Klaster Energii stanowi jeden z celów w realizacji Pilotażowego programu priorytetowego określonego w „Koncepcji wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Gminie Tuczno”

Jego zadaniem jest doprowadzenie do całkowitego uniezależnienia energetycznego Gminy Tuczno od zewnętrznych źródeł dostaw, a tym samym do pełnego zbilansowania się energetycznie. Na terenie funkcjonowania Tuczyńskiego Klastra Energii znajduje się bioelektrownia będąca w stanie zapewnić 53,89% jego zapotrzebowania (wszystkich zidentyfikowanych na terenie Klastra odbiorców – potencjalnych członków) na energię elektryczną. Ponadto planuje się budowę nowych odnawialnych  źródeł energii.

Tuczyński Klaster Energii będzie służył jako wzór dla innych Jednostek Samorządu Terytorialnego w jaki sposób współpracować z lokalną społecznością oraz przedsiębiorcami w osiągnięciu celów, zarówno tych lokalnych jak i krajowych, stawianych przez Ministerstwo Energii.

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią:

 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • Zmniejszenie kosztów zakupu energii oraz redukcja zużycia energii.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
 • Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji.
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
 • Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.
Joanna Zagiczek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Tuczyński Klaster Energii

  Tuczyński Klaster Energii

 • Powiększ zdjęcie Certyfikat Tuczyńskiego Klastera Energii

  Certyfikat Tuczyńskiego Klastera Energii

 • Powiększ zdjęcie Tuczyński Klaster Energii

  Tuczyński Klaster Energii