Jak zapisać dziecko do żłobka ?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2018

Burmistrz Tuczna informuje, że od 1 października 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego Żłobka „Tola” w Tucznie, która będzie trwała do 19 października 2018 roku. Wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są w pok. Nr 4 w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz w załączniku.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z resortowego programu „MALUCH +”  na funkcjonowanie żłobka, opłata dziecka za pobyt w żłobku została pomniejszona o 100,00 zł  (do końca grudnia 2018 r.) i wynosi 200,00 zł miesięcznie plus koszt wyżywienia (stawka ustalona przez Publiczne Przedszkole w Tucznie)

W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tuczno:

1) osób pozostających bez pracy, opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w wyniku udzielonego wsparcia w postaci zapewnienia opieki żłobkowej umożliwiono poszukiwanie pracy zawodowej (na podstawie oświadczenia, zaświadczenia z PUP),

2) osób przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, które w wyniku udzielonego wsparcia w postaci zapewnienia opieki żłobkowej powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (na podstawie oświadczenia, zaświadczenia o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, poświadczenie pracodawcy),

3) osób przebywających na urlopie wychowawczym (na podstawie oświadczenia, zaświadczenia o urlopie wychowawczym, poświadczenie pracodawcy).

Maciej Kubisz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie