Przebudowa dróg gminnych - Marcinkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

Burmistrz Tuczna ogłosił postępowanie przetargowe na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice. W ramach zadania przebudowywany zostanie odcinek 259 m drogi o powierzchni 1399m2 z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa łamanego, ciąg pieszy do szkoły oraz zagospodarowana zostanie zieleń drogowa. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.04.2018r.

Zadanie jest dofinansowane w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wojciech Narel

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie