Informacja o zmianie nazy ulic miejscowość Tuczno i Jeziorki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska w Tucznie w dniu 28 listopada 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/287/2017 w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tuczno, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego ( Dz. U. z 2017 poz. 5450) , oraz podjęła uchwałę Nr XXXVII/288/2017 w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Jeziorki, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. U. z 2017 poz. 5451) . Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą  z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz. U. z 2016 r., poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy :

1)      ul. Świerczewskiego w miejscowości Tucznie na ulicę Szkolną

2)      ul. Świerczewskiego w miejscowości Jeziorki na ulice Pogodną

Zgodnie z podjętymi uchwałami nowe nazwy ulic obowiązują od 5 stycznia 2018 r.

Malwina Kamińska