Pomoc KOWR dla rolników i producentów rolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2017

W związku z falą niekorzystnych zjawisk pogodowych  co przełożyło się na trudną z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej sytuacją producentów rolnych na terenie działania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w imieniu Zarządu ZIR informuję, że w obliczu ogromnych start spowodowanych wystąpieniem deszczy nawalnych w miesiącu sierpniu w woj. zachodniopomorskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  udziela producentom rolnym pomocy w postaci: umorzenia całości lub części należności, odroczenia terminu zapłaty należności lub rozłożenie jej na raty. W przypadku rat wykupu gruntu możliwe jest odroczenie bieżącej raty spłaty za wykup gruntu lub w przypadku gdy kontrahent KOWRu  posiada odroczenie spłaty rat z lat ubiegłych i nie ma możliwości jej uregulowania możliwa jest restrukturyzacja spłaty pod pewnymi warunkami. Uwypuklenia wymaga jednak kwestia, iż przedmiotowy wniosek (czynsz i raty wykupu) należy złożyć przed upływem terminu płatności należności.  Wniosek powinien zawierać opis sytuacji dotyczący przesłanek do udzielenia programu pomocowego. Co ważne nie musi być kompletny, jeżeli rolnik nie posiada np. jeszcze protokołu komisji szacującej straty może dostarczyć go w późniejszym terminie, istotne aby wniosek został złożony przez upływem terminu płatności.

Ponadto w przypadku gdy protokół szacowania szkód będzie wykazywał, że szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego (w sierpniu) wyniosły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Podkreślenia wymaga kwestia, iż wspomniany program pomocowy (Uchwała w załączniku) skierowany jest do producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem w SIERPNIU 2017r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Zwracam się zatem do Państwa jako reprezentantów rolników w poszczególnych gminach z prośbą o rozpowszechnianie niniejszej treści wiadomości w jak najszerszym zakresie wśród rolników z terenu Pani/Pana gminy.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem ZIR (Anna Borsuk) lub KOWR w Szczecinie.
 
Załączniki do pobrania :
Informacja dotycząca ulg w spłacie należności KOWR.
Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z 28.09.2017r. w sprawie ustanowienia programu pomocy.

Z Poważaniem
Andrzej Karbowy
Dyrektor Biura ZIR

Zachodniopomorska Izba Rolnicza
ul. Chmielewskiego 22A/9, 70-028 Szczecin
tel. 91/ 484-40-72
fax. 91/ 482-40-27
e-mail: izba@zir.pl

Joanna Zagiczek