Informacja odnośnie realizowanego projektu "Deficyty na profity II"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2017

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Deficyty na profity II”. Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

1. są osobami niepracującymi w wieku 18-29 lat,

2. zamieszkują woj. zachodniopomorskie,

3. nie szkolą się i nie uczą się w trybie stacjonarnym a także należą do jednej z poniższych grup tj.

  • kobiet samotnie wychowujących dziecko,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób z obszarów wiejskich lub
  • osób z wykształceniem średnim lub niskim.

W ramach projektu dla każdego Uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, ponadto zostanie zapewniony udział w kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym do 1328 zł. Uczestnik będzie mógł skorzystać z 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych lub zatrudnienia subsydiowanego. Dodatkowo każdy uzyska on również wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Więcej informacji dostępnych na stronie projektowej www.kwalifikacje.zgd.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA! Z udziału w projekcie wykluczone osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Maciej Kubisz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie