Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2017

Czy jesteś osobą niesamodzielną? Masz problem ze stanem zdrowia, jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną która wymaga opieki, wsparcia w wykonywaniu czynności życia codziennego? Mieszka na terenie powiatu wałeckiego? A może potrzebujesz pomocy w opiece nad chorym w domu? Zgłoś się do Nas! Pomożemy Tobie, w tych ciężkich chwilach. Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oferuje wsparcie dla 90 osób niesamodzielnych w powiecie wałeckim w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w powiecie wałeckim”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferujemy świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. W ramach usług opiekuńczych zapewniamy, m.in.: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usługi o których mowa wykonują opiekunki, wspierane przez pracowników specjalistycznych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i profesjonalnego wykonania usług. W projekcie wsparcie kierowane jest do osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (tj.: – 951,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Niepełnosprawność nie jest samodzielnym kryterium naboru. Udział w oferowanych formach wsparcia całkowicie bezpłatny. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia i/lub uzyskać więcej informacji – zadzwoń lub napisz: 886 468 299 lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org

https://fundacjarozwoju.org/projekt/uslugi-opiekuncze-w-powiecie-waleckim/

Maciej Kubisz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie