Terminarz postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Tucznie na rok szkolny 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2017

 Zakres zadań

 Terminy

Składanie wniosków wraz z załącznikami (dokumentami)

20.03-30.03.2017r.

Weryfikacja wniosków

31.03.2017r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 12.04.2017r.

 do godziny 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

18.04.2017r.

do godz. 14:00

Możliwość składania wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od daty złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Skargi do sądu administracyjnego

 

 

Paulina Goszczyńska