Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Informacja

Burmistrz Tuczna informuje, iż prowadzona jest wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działanie ma na celu ujawnienie tych mieszkańców, którzy:      

•    nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•    nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili wszystkich mieszkających osób w danej nieruchomości.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:
       •    dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych
       •    dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli
       •    dokumenty meldunkowe
       •    dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków
       •    wywiad środowiskowy, inne.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących.Apelujemy również o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z  art. 6o  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w  drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i  dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Przypominamy również, że w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Autor: Edyta Dżalok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-17 10:49:29przez: Edyta Dżalok
Opublikowano:2023-11-17 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie
Odwiedziny:38

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo