Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dedykowany jest :
1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo;
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
Wsparcie przewidziano dla 9 osób, w tym:
- 1 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
- 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
Zgłoszenia będą przyjmowane od 14.03.2023 r. do 23.03.2023 r.
O przyznaniu usługi decyduje Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla Gminy Tuczno zgodnie z zarządzeniem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.
Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.
Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia wraz z załącznikami do Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla Gminy Tuczno.
1. Dokumenty należy złożyć na piśmie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie w godzinach urzędowania ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz za pośrednictwem operatorów pocztowych lub elektronicznej skrzynki podawczej (adres skrytki ePUAP: / MGOPS Tuczno/Skrytka ESP). W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu: 67 259 35 49
Wymagane dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ( Załącznik Nr 7 do Programu)
2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik Nr 12 do Programu).
4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (załącznik Nr 2 do Regulaminu).
5. Oświadczenie ( Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

 

Więcej informacji na stronie BIP MGOPS w Tucznie

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-14 09:21:57przez:
Opublikowano:2023-03-14 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie
Odwiedziny:63

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo