Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP skrytka: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Urząd Miejski w Tucznie przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Tuczno.

Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne itp., sklepy, lokale gastronomiczne, rzemiosło, wszystkie inne jednostki usługowe (działalność usług ogólnobudowlanych), organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, banków, poczty, warsztatów samochodowych itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczona na działalność gospodarcza, właściciele nieruchomości powinni:

- uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

- zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości niezamieszkałej ( na której prowadzona jest działalność gospodarcza),

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz.888) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów  i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Tuczno nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów – zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do Urzędu Gminy w Tucznie ich kserokopii w terminie do 31.05.2022r.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz.888).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-22 13:31:01przez:
Opublikowano:2022-04-22 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie
Odwiedziny:291

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo