Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

26 września 2017

W załączniku do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 5 lat z dnia 26 września 2017 r.

Joanna Zagiczek
Przejdź do - Informacja odnośnie realizowanego projektu "Deficyty na profity II"

Informacja odnośnie realizowanego projektu "Deficyty na profity II"

21 września 2017

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Deficyty na profity II”. Projekt skierowany jest do osób które spełniają wszystkie poniższe kryteria łącznie tzn.:

1. są osobami niepracującymi w wieku 18-29 lat,

2. zamieszkują woj. zachodniopomorskie,

3. nie szkolą się i nie uczą się w trybie stacjonarnym a także należą do jednej z poniższych grup tj.

 • kobiet samotnie wychowujących dziecko,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób z obszarów wiejskich lub
 • osób z wykształceniem średnim lub niskim.

W ramach projektu dla każdego Uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, ponadto zostanie zapewniony udział w kursach zawodowych ze stypendium szkoleniowym do 1328 zł. Uczestnik będzie mógł skorzystać z 3-miesięcznych płatnych staży zawodowych lub zatrudnienia subsydiowanego. Dodatkowo każdy uzyska on również wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Więcej informacji dostępnych na stronie projektowej www.kwalifikacje.zgd.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA! Z udziału w projekcie wykluczone osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Maciej Kubisz

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

20 września 2017

Katarzyna Sadowska

Ogłoszenie - odpady komunalne

20 września 2017

Burmistrz Tuczna informuje o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany należy zgłaszać poprzez złożenie deklaracji w Urzędzie Miejskim w Tucznie w pok. nr 8 lub wysłać pocztą.

Zmiany, które należy zgłaszać :

 • narodziny dziecka,
 • zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców,
 • zmiana właściciela,
 • wyjazd poza teren Gminy na okres dłuższy niż 1 miesiąc,
 • pobyt w szpitalu powyżej 1 miesiąca,
 • osoby zamieszkujące w internacie,
 •  zgon.
Katarzyna Sadowska

Ogłoszenie

19 września 2017

Informacja o szkółce jeździeckiej w Rusinowie

15 września 2017

Konkurs Wybieram Wybory

13 września 2017